get-info-7

Conectarea obligatorie la serverul ANAF

 

ETAPA I

Din 1 MARTIE 2021 casele de marcat fiscale se vor ACTUALIZA software și hardware,

CONFORM CERINȚELOR ANAF

ETAPA II

ANAF pune la dispoziție SERVERELE PENTRU CONTECATREA AMEF

ETAPA III

Firma de service VA CONECTA CASELE DE MARCAT la serverele ANAF

Cine va face conectarea?

  • Conform  ART.3(1)(4) din OUG 28/1999(r), utilizatorul casei de marcat are obligatia de a asigura conectarea casei de marcat la serverul ANAF. Utilizatorul (comerciantul) va trebui sa asigure accesul la internet in locatia unde este instalata casa de marcat, in functie de specificatiile tehnice de conectare la internet ale casei de marcat (GPRS, LAN, Wi-Fi, etc.) si de calitatea semnalului operatorul de telecomunicatii din zona. Tehnicianul firmei de service cu care are contract utilizatorul (comerciantul), va face operatiunile de conectare la serverul ANAF.

Când se vor conecta?

Contribuabilii Mici si Mijlocii:

  • 1 Aprilie 2021 – 30 Noiembrie 2021

Contribuabilii Mari:

  • 1 Aprilie 2021 – 30 Iunie 2021

Ce este un Update (Actualizare)?

  • Este necesar pentru ca serverele ANAF sa faca posibila primirea datelor din casele de marcat.
  • Asigura comanda si controlul componentelor hardware ale casei de marcat.
  • Pentru fiecare model de casa de marcat se va instala un nou software si, doar unde e cazul, vor trebui inlocuite unele componente ale aparatului de marcat.

Care sunt contravențiile?

  • Obligatia conectării caselor de marcat la serverul ANAF îi revine exclusiv utilizatorului echipamentului fiscal iar toate costurile de conectare vor fi suportate de către acesta. Amendă pentru nerespectarea acestei obligatii este de la 8.000 lei la 10.000 lei
  • Intervențiile tehnice asupra casei de marcat se vor face numai de catre personalul autorizat al fimei de service. În caz contrar utilizatorii riscă amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei

Care sunt tarifele pentru actualizare AMEF?

Tarife actualizare AMEF

Pentru acces la pagina de tarife, contacteaza-ne.

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – REPUBLICATĂ 2005 – ACTUALIZATĂ 8 mai 2015

Art. 4

(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:

a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;

c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;

d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;

Art. 10

Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:

j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor 4 alin. (12) lit. a)–d);

Legislatie

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Descarca DOCX

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – REPUBLICATĂ 2005 – ACTUALIZATĂ 8 mai 2015

Descarca DOCX

HOTĂRÂRE Nr. 479 din 18 aprilie 2003

Descarca PDF

HOTĂRÂRE – în dezbatere publică – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

Descarca DOCX

Anexe norme metodologice

Descarca DOC