get-info-7

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – REPUBLICATĂ 2005 – ACTUALIZATĂ 8 mai 2015

Art. 4

(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:

a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;

c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;

d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;

Art. 10

Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:

j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor 4 alin. (12) lit. a)–d);

Legislatie

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Descarca DOCX

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – REPUBLICATĂ 2005 – ACTUALIZATĂ 8 mai 2015

Descarca DOCX

HOTĂRÂRE Nr. 479 din 18 aprilie 2003

Descarca PDF

HOTĂRÂRE – în dezbatere publică – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

Descarca DOCX

Anexe norme metodologice

Descarca DOC